Byta avsikt under bönens gång?

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (12/447-448)

Fråga: Vad är domen för att byta avsikt under bönens gång?

Svar: Avsikten kan bytas från en särskild bön till en annan särskild bön, från en oinskränkt bön till en särskild bön, vilket är ogiltigt, eller från en särskild bön till en oinskränkt bön, vilket är harmlöst.

Exempel på ändrad avsikt från en särskild bön till en annan särskild bön, är från Dhuhâ till frivillig bön innan Fadjr, som man vill kompensera. Personen inleder Dhuhâ, kommer ihåg att han inte bad två Raka´ât innan Fadjr och byter avsikt till den sistnämnda bönen. Detta är ogiltigt, ty två Raka´ât innan Fadjr ska avses innan bönen.

Ett annat exempel är en person som ber ´Asr, kommer ihåg att han inte bad Dhuhr och byter avsikt till Dhuhr. Detta är ogiltigt, ty den särskilda bönen måste avses innan den inleds.

Exempel på ändrad avsikt från en oinskränkt bön till en särskild bön, är från oinskränkt, frivillig bön till obligatorisk Fadjr eller två Raka´ât innan Fadjr. Detta är också ogiltigt.

Exempel på ändrad avsikt från en särskild bön till en oinskränkt bön, är den person som ber två Raka´ât innan Fadjr, kommer ihåg att han redan har bett dem och ändrar avsikt till en bön i mängden.

Ett annat exempel är en person som på egen hand ber en obligatorisk bön varpå en grupp människor sluter sig till honom, så att han byter avsikt från obligatorisk bön till frivillig bön och går från fyra Raka´ât till två Raka´ât. Det är också tillåtet eftersom han ändrar avsikt från en särskild bön till en oinskränkt bön.

Sammanfattningsvis är det ogiltigt att byta avsikt från en särskild bön till en annan särskild bön och från en oinskränkt bön till en särskild bön samt giltigt från en särskild bön till en oinskränkt bön.