Byggde hus med räntepengar

Fråga: En kvinna byggde hus med räntepengar. Hon fick ett utslag om att låta huset vara och istället skänka motsvarande summa som huset gick på. Får hon skänka dessa pengar till sin fattiga dotter?

Svar: Vem gav henne utslaget? Är det en myndighet som är anförtrodd med utslag? I så fall skall hon praktisera det och skänka till sin syster och andra. Hon skall göra så för att bli av med räntepengarna och inte som välgörenhet.