Busschaufförens bön och fasta

Fråga: Får chaufförer och busschaufförer samma dom som de resande med tanke på att de har ett oavbrutet arbete under dagtid i Ramadhân?

Svar: Ja. De får samma dom som de resande. De får korta bönerna, slå ihop bönerna och låta bli att fasta. Om någon frågar hur de skall fasta när deras arbete är oavbrutet, säger jag att de får fasta på vintern när dagarna är korta och kalla. Dock får chaufförerna innanför städerna inte samma dom som de resande. De måste fasta.