Bugning utan kärlek

Fråga: Om dyrkan står för underordning och kärlek, vad är då domen för att buga sig för högt uppsatta personer utan kärlek till dem?

Svar: Det är inte tillåtet. Bugning är Rukû´. Rukû´ får endast ägnas Allâh, dyrkan får ju endast ägnas Allâh. Det är inte tillåtet att göra Rukû´ eller Sudjûd för en skapelse. De tillkommer endast Allâh (subhânahu wa ta´âlâ).