Bugning inför gravar

Fråga: Vad är domen för bugning inför en grav?

Svar: Det är en dyrkan. Det är Rukû´. Det spelar ingen roll om det görs för den levande eller den döde. Det är Rukû´. Det är en dyrkan och ett avguderi vid Allâhs (´azza wa djall) sida. Bugning är Rukû´ och Rukû´ är dyrkan.