Bugning förbjuden

Fråga: I Afrika har vi som vana att buga när vi hälsar till respekterade individer. Är det tillåtet att göra så?

Svar: Det är inte tillåtet. Bugning är Rukû´.Varken Rukû´ eller Sudjûd får ägnas åt någon annan än Allâh (subhânahu wa ta´âlâ). Om någon kräver att ni bugar er för dem, ska ni vägra göra det samt förklara för dem att handlingen är otillåten i vår religion.