Bugning för att pussa fadern på huvudet

Fråga: Är det förbjudet att buga sig ned för att pussa sin fader på huvudet eller handen?

Svar: Nej, det är ingen förbjuden bugning. Det är en bugning utav behov.