Bugning är en typ av Rukû´

Publicerad: 2011-07-24
Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: https://alfawzan.ws/node/5408

 

Fråga: Jag ser hur vissa besökare från utlandet bugar sig en aning vid hälsning. Det är möjligt att det är en sed hos dem. Hamnar detta under avguderiet?

Svar: Ja, det är inte tillåtet med bugning. Det är Rukû´. Rukû´ får endast göras till Allâh (subhânahu wa ta´âlâ). En bugning utav högaktning är en typ av Rukû´. Det får endast ägnas Allâh (subhânahu wa ta´âlâ). När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) blev frågad om att buga sig för en person som man träffar, tillät han inte det. Och när han blev frågad om att skaka hand med honom, tillät han det. När du träffar din broder skall du skaka hand med honom utan att buga dig. Bugning utav högaktning är en typ av Rukû´ och är olovligt. Det hamnar under avguderiet. Det hamnar under dyrkan då Rukû´ är en typ av dyrkan som endast får ägnas Allâh (´azza wa djall).