Budskapet som är större än Mûsâs käpp

Inget bevis är starkare än den ädla Qur’ânen. Vi har Allâhs budskap framför oss. Jag svär vid Allâh att de är starkare än Mûsâs käpp som svalde repen och käpparna. Därav utmanade Allâh människorna och djinnerna om den.

Dessvärre ser du hur stackaren läser Qur’ânen alltmedan han förnekar Allâhs, den Väldige, egenskaper. Han besitter innovationer och villfarelser, myter och avguderi, Râfidhahs troslära och katastrofer. Han drar tyvärr ingen nytta av motiveringarna och varningarna i Qur’ânen. Han reflekterar inte alls över hur mirakulös den är.

Allâh är större! Det finns en väldig tillrättavisning i magikernas ånger. Efter att ha sagt att Farao är deras herre fick de se Allâhs magnifika budskap och sade att Allâh är deras Herre:

آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى

”Vi tror nu på vår Herre så att Han förlåter våra synder och för den trolldom som du har tvingat oss att bedriva. Allâh är den Bäste och Han lever i evighet.”1

Jag svär vid Allâh att deras historia är märkvärdig.

120:73