Bryts tvagningen om strumportna tas av?

Fråga: Bryts tvagningen om man tar av sig strumporna som man har strukit över och innan strykningens tidsgräns går ut?

Svar: Absolut. Det är en tvagningsbrytande faktor. Om det som man har strukit över blottas bryts tvagningen.