Bryts fastan av tandkräm?

Fråga: Bryter tandkräm fastan?

Svar: Tandkräm bryter inte fastan om man borstar tänderna och spottar ut den utan att svälja den. Skulle man avsiktligt svälja den, bryts fastan.