Bryts fastan av våta drömmar under natten?

Fråga: Bryts fastan av våta drömmar under natten?

Svar: Våta drömmar sker ofrivilligt. Inte ens upprepande våta drömmar under dagtid bryter fastan, ty de sker i sömnen. Pennan är upplyft från sovaren till dess att han vaknar. Vad våta drömmar under natten beträffar, vet jag inte att någon säger att de bryter fastan.