Bryts fastan av parfymer och rökelser?

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (18/223-224)

Fråga: Bryts fastan av parfymer och rökelser?

Svar: Varken parfymer eller rökelser bryter fastan. Däremot ska rökelser inte inhaleras. Rök består av stigande partiklar som må hamna i magen. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till Laqît bin Sabirah (radhiya Allâhu ´anh):

”Lägg ned stor vikt vid att dra in vatten i näsan om du inte fastar.”1

Det är emellertid harmlöst att parfymera kropp och kläder med rökelser.

1Abû Dâwûd (142), at-Tirmidhî (788), an-Nasâ’î (1/66) och Ibn Mâdjah (407).