Bryts fastan av en våt dröm?

Fråga: Bryts fastan av en våt dröm?

Svar: Om den fastande får en våt dröm på dagen är ingen skada skedd. Ty det sker ofrivilligt och sovaren ansvarar inte för sina handlingar.