Bryts bönen av tre rörelser?

Fråga 36: Vissa säger att bönen bryts av tre rörelser. Finns det något bevis för det? Bevisas det av Umâmahs hadîth när profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) höll i henne medan han bad, satte ned henne när han gick ned i Sudjûd och lyfte upp henne när han reste sig upp1?

Svar: Det finns inget bevis för det. När en person gör så många rörelser att det ser fel ut, bryts bönen. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) stod och bad på predikstolen och gick nedför den2.

Angående Umâmahs hadîth, så fanns det ett avbräck mellan handlingarna. De skedde inte direkt efter varandra. Han höll i henne, sedan satte han ned henne. Det fanns alltså ett avbräck mellan dem båda.

1al-Bukhârî (516) och Muslim (543).

2al-Bukhârî (377) och Muslim (544).