Bryts bönen av för många obehöriga tankar?

Fråga: Bryts bönen av för många obehöriga tankar?

Svar: Nej. Bönen bryts inte. Däremot reducerar de belöningen. Du belönas för bönen endast i enlighet med det som ditt hjärta är koncentrerat på.