Bryter tandutdragning fastan?

Fråga: Om fastaren får sin tand utdragen. Bryts hans fasta på grund av blodet som kommer ut?

Svar: Fastan bryts inte. Däremot skall han inte svälja blodet som kommer ut.