Bryter näsblod och blod från tandutdragning fastan?

Fråga: Bryter näsblod och blod från tandutdragning fastan?

Svar: Näsblod bryter inte fastan eftersom det kommer oavsiktligt. Om den fastande råkar ut för näsblod, om än en stor mängd, så är hans fasta korrekt.

Också är tandutdragning harmlös. Han drar inte ut tanden för att blöda, han gör det för att den besvärar honom. I princip är det litet blod som kommer från en tandutdragning varför den saknar en koppnings dom.