Bryter näringstillförande vaccinering i ådror fastan?

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (18/220)

Fråga: Bryter näringstillförande vaccinering i ådror fastan?

Svar: Vaccinering bryter inte fastan, oavsett om vaccineringen injiceras i ådror eller någon annanstans. Det enda undantaget är näringstillförande vaccinering som ersätter mat och dryck. Inga andra vaccineringar bryter fastan, oavsett var de injiceras. Ty i grund och botten är fastan giltig och bryts bara av bevisade faktorer. Vaccinationer är varken mat eller dryck och saknar också deras dom. Med det sagt har vaccinationer inte samma dom som ätning och drickning.