Bryter makarnas förspel det rena tillståndet?

Publicerad: 2010-06-24
Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (229)

Fråga: I vilken utsträckning kan man ha förspel med sin hustru, bortsett från samlaget, utan att bli av med sitt rena tillstånd?

Svar: Så länge ingen vätska utsöndras från dem.