Bryter kamellever och spadet från kamelköttet tvagningen?

Fråga: Bryter kamellever och spadet från kamelköttet tvagningen?

Svar: Det råder samstämmighet om att spadet inte bryter tvagningen därför att det inte är kött. De lärda är oense om levern och magen. Det är säkrare att två sig då de alla omfattas av kamelköttet.