Bryter kamellever och kamelbuljong tvagningen?

Fråga: Bryter kamellever och kamelbuljong1 tvagningen?

Svar: Det råder samstämmighet om att buljongen inte bryter tvagningen. Den är inget kött. Vad levern beträffar, så råder det delade meningar om den. Vissa säger att den hör till köttet varefter den bryter tvagningen. Andra anser att den inte alls hör till köttet varefter den inte bryter tvagningen och det är Hanâbilahs åsikt. Levern kallas ju inte för kött. Om du beordrar någon hämta kött och han hämtar lever, så har han inte lytt order.