Bryter hedningen raden i moskén?

Fråga: En hedning kom till vår moské i Storbritannien. Han ville konvertera till islam och bad med oss i egenskapen av en hedning. Bryter den här hedningen raden?

Svar: Nej. Han vill konvertera till islam. Det motiverar honom till islam. Låt honom be med er. De lärda säger att hedningens bön är en konversion till islam. Ty i bönen vittnar han att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att Muhammad är Allâhs sändebud. Hans bön är hans konversion till islam.