Bryter förbjudet tal fastan?

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (18/358-359)

Fråga: Bryter förbjudet tal fastan?

Svar: Om vi läser Allâhs (´azza wa djall) ord:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

”Troende! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde före er, så att ni fruktar.”1,

inser vi visheten med fastan; gudsfruktan. Gudsfruktan i detta fall handlar om att undvika förbud. I övrigt handlar gudsfruktan om att utföra påbud och undvika förbud. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh har inget behov av att en person låter bli att äta och dricka om han inte lämnar lögn och handlingar enligt den och synder.”2

Med det sagt är det än viktigare att den fastande undviker förbjudna tal och handlingar. Alltså får han inte baktala andra, ljuga, skvallra, göra förbjudna affärer eller några andra synder. Den som undviker sådant en hel månad, fortsätter förhoppningsvis på samma spår året ut. Tyvärr finns det många fastande som inte skiljer på fastemånaden och andra tider. De har som vana att tala förbjudet, ljuga, fuska och annat. Du kan inte alls se fastans värdighet på dem. Visserligen bryter inget omnämnt fastan, men det reducerar dess belöning. I värsta fall kan fastans belöning gå förlorad.

12:183

2al-Bukhârî (1903).