Bryter flytningar tvagningen eller inte?

Publicerad: 2013-01-26
Författare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: ash-Sharh al-Mumti´ (1/393)

 

Bryter flytningar tvagningen?

Om de kommer från urinröret, bryter de tvagningen eftersom det är uppenbart att de kommer från urinblåsan.

Om de kommer från slidan, säger majoriteten att de bryter tvagningen. Ibn Hazm säger dock att de inte bryter tvagningen och att de varken är urin eller sädesceller. Dessutom säger han att den som säger att de bryter tvagningen får hämta bevis för det.

Ovanligt nog nämner han inte sina företrädares uttalande, utan han kommer med egna ord. Likaså är det underligt att han använder sig av Qiyâs då han i själva verket förnekar Qiyâs. Att säga att någonting bryter tvagningen är lättare än att säga att någonting är orent.

Om flytningar är kontinuerliga, har de samma dom som kontinuerligt urin. I detta fall skall kvinnan rena sig inför varje obligatorisk bön efter att dess tid har gått in. Hon skall skydda sig från det så gott hon kan och förrätta bönen. Det som kommer ut skadar inte henne.

Om flytningarna upphör under en särskild tid innan tiden för bönen går ut, åläggs hon att vänta till dess att de upphör då det har samma dom som kontinuerligt urin.