Bryter fastan på grund av törst

Fråga 149: Vad är domen för att bryta obligatorisk fasta på grund av törst?

Svar: Det är förbjudet oavsett om fastan är en dag i Ramadhân, kompenserad dag från Ramadhân, bot eller blodspengar. Men om han är så törstig att han befarar att komma till skada eller dö, får han bryta fastan. Det gäller även dagtid i Ramadhân; han får bryta fastan om han befarar skada eller undergång.