Bryter fastan hemma innan resa

Fråga: En man avsåg att resa och på grund av okunnighet bröt han först fastan hemma och reste sedan. Är han ålagd att sona liksom i samband med samlag, vilket Mâlikiyyah säger?

Svar: Det är förbjudet för honom att bryta fastan om han fortfarande är hemma. Men om han skulle göra det är han endast skyldig att ta igen dagen. Han är alltså inte ålagd att sona liksom i samband med samlag. Samlaget skiljer sig från andra faktorer på flera punkter. Exempelvis förstör samlaget ´Umrah och vallfärden till skillnad ifrån andra förbud. Samlaget är alltså oerhört allvarligt. En mindre synd kan inte jämföras med en större. De lärda som säger att den som bryter fastan med mat, dryck eller samlag skall sona har fel. Soning tillämpas nämligen endast på samlag.