Bryter fastan först när böneutropet lyder

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah (5/118)

2081 – Sahl bin Sa´d (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Om han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var fastande, bad han en person att gå uppför en upphöjd plats. Om han sade att solen hade gått ned, bröt han fastan.”

Rapporterad av al-Hâkim via Muhammad bin Abî Safwân ath-Thaqafî: ´Abdur-Rahmân bin Mahdî berättade för oss: Sufyân bin Abî Hâzim berättade för oss, från Sahl bin Sa´d (radhiya Allâhu ´anh). al-Hâkim sade:

Autentisk enligt al-Bukhârîs och Muslims villkor.”

adh-Dhahabî höll med.

Hadîthen bevisar hur profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) månade om att bryta fastan så fort han försäkrat sig om att solen gått ned. Han kunde befalla en person att gå uppför en upphöjd plats för att bli underrättad om att solen gått ned och utmed det bryta fastan. Ty han ville efterleva sina ord:

Människorna kommer att befinna sig i ett bra tillstånd så länge de påskyndar brytandet av fastan.”

Det är verkligen tragiskt att se många av dagens människor opponera sig denna Sunnah. Även om de ser att solen har gått ned låter de bli att bryta fastan till dess att de hör böneutropet i staden. De är okunniga om två saker:

1 – Böneutropet i staden är baserat på almanacka och inte på beskådning av solnedgång.

2 – Solnedgången kan variera i en och samma stad, beroende på berg och dalar. Jag har sett folk uppleva solnedgång och ändå fortsätta fasta. Och jag har sett folk bryta fastan ehuru solen är uppe, ty de har hört böneutropet.