Bryter fasta utav glömska

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/660-661)

892 – Jag frågade min fader om en man som glömskt råkar bryta fastan en dag i Ramadhân. Han svarade:

Han behöver varken ta igen dagen, sona eller någonting annat. Jag håller mig till Abû Hurayrahs hadîth.”

893 – Min fader fick frågan:

Om han äter avsiktligt?”

Det vill säga i Ramadhân.

Han svarade:

Det är bäst att han sonar. Han ska dock ta igen den dagens fasta också.”