Bryter dialysbehandling fastan?

Fråga: Bryter dialysbehandling fastan och framför allt om sjuklingen klarar av att fasta?

Svar: Ja, den bryter fastan. Den består av mediciner och vätskor som tas in i kroppen.