Bryter den lilla och förbipasserande flickan bönen?

Fråga: När jag står och ber den obligatoriska bönen ställer sig min lilla dotter framför mig och går förbi mig. Bryter små flickor och barn bönen?

Svar: Små flickor och pojkar bryter inte bönen. De kan inte vara stilla. Följaktligen bryter de – om Allâh vill – inte bönen.