Bryter astmainhalator fastan?

Fråga: Bryter astmainhalator fastan?

Svar: Astmainhalatorn som du använder bildas till ånga och går inte ned i magen. Alltså får du bruka astmainhalator medan du fastar. Den bryter nämligen inte fastan. Inget av den hamnar i magen. Den löses upp, blir till ånga och försvinner. Dess volym kommer inte ned i magen. Därmed får du bruka den medan du fastar. Den bryter som sagt inte fastan.