Bryta eller inte bryta fastan?

Fråga: Bryts fastan om man bestämmer sig för att bryta den ehuru man varken äter eller dricker något?

Svar: Fastan handlar om att avse och utelämna. Den fastande skall avse att dyrka Allâh (´azza wa djall) genom att utelämna allt som bryter fastan. Då han bestämmer sig för att bryta fastan avbryts den. Om det är Ramadhân måste han fortfarande fortsätta fasta till solnedgång, ty han har brutit fastan oskäligt. Således måste han fortsätta fasta och ta igen dagen efteråt.

Och om han inte bestämmer sig för att bryta fastan utan tvekar fram och tillbaka, så har de lärde två åsikter i sakfrågan:

1 – Fastan bryts på grund av tvekan som är motsatsen till bestämdhet.

2 – Fastan bryts inte. I princip gäller avsikten till dess att man bestämmer sig för att avbryta den. Jag tycker att den andra åsikten är den övervägande och Allâh vet bättre.