Bryt fastan så fort solen går ned

Muslim sade:

1098 – Yahyâ bin Yahyâ berättade för oss: ´Abdul-´Azîz bin Abî Hâzim underrättade oss, från sin fader, från Sahl bin Sa´d som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Människorna kommer att befinna sig i ett bra tillstånd så länge de påskyndar brytandet av fastan.”

Hadîthen uppmanar till att fastan bryts snabbt så fort solnedgången har bekräftats. Den betyder att samfundet kommer att befinna sig i ett reglerat och bra tillstånd så länge de månar om denna Sunnah. Att brytandet av fastan skjuts upp bevisar ett osunt tillstånd som samfundet har fallit i.