Bruten tvagning under femte varvet runt Huset

Fråga: En mans tvagning bröts under det femte varvet runt Huset. Skall han två sig ånyo och börja om Tawâf från början?

Svar: Ja, ty hans Tawâf har annullerats. Hans tidigare varv har annullerats med den annullerade tvagningen. Han får två sig och göra Tawâf från början.