Bruten svordom måste sonas direkt

Fråga: En person måste sona för att ha brutit en svordom. Dock har han inga pengar nu. Jag är exempelvis anställd och väntar på min lön. Får jag skjuta upp på soningen fram till löningen?

Svar: Den frågan påminner om svaret på tiotals andra frågor som hamnar under Allâhs (ta´âlâ) ord:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

”Frukta därför Allâh efter måttet av er förmåga.”1

Om en person exempelvis svär att inte tala med en viss person och sedan tycker att han ändå bör göra det och börjar tala med honom, så blir han skyldig att sona direkt. Här kommer följande hadîth in i bilden:

”Den bästa fromma handling är den snabbaste.”

Om han klarar av att sona direkt, måste han göra det. Om han inte kan det, får han göra det när han väl kan det.

164:16