Bruten fasta för livräddning

Fråga: Kan man jämföra den havande kvinnan som fruktar för sitt barn med den som bryter fastan för att rädda någons liv? Kan denne bryta sin fasta och ta igen den dagen?

Svar: Ja. Han får bryta fastan för att rädda någons liv om det går så långt att han måste bryta fastan för att kunna göra det. Om det enda sättet att rädda personens liv är att han bryter sin fasta, får han göra det och ta igen den dagen.