Bruten bön pga. tvångstankar

Fråga: Utesluter den brutna bönen på grund av tvångstankar en person ur religionen?

Svar: Nej. De är en prövning och ett straff för personen, men de utesluter inte honom ur religionen.