Brobygget mellan grupper och sekter

Fråga: Vad är domen för den som kallar till brobygge mellan olika grupper och sekter och överseende med deras fel och oenigheten för att alla skall vara tillsammans i kallet till Allâhs religion?

Svar: Det går inte om man inte låter sig dömas av Qur’ânen och Sunnah. Annars fruktar jag att de töjer på vår religion och dogm. Varje gång kräver de att vi trappar ned på en Sunnah och andra frågor som är från vår religion. Det går alltså inte om man inte låter sig dömas av Qur’ânen och Sunnah.