Bron till Hizbiyyah och innovationer

Fråga: Det finns okända sagoberättare och predikanter som säger att de är Salafiyyûn. Gagnas de något av sin Salafiyyah?

Svar: Måhända är han okunnig. I så fall skall det klargöras för honom. Vi kan inte säga att han inte gagnas av sin Salafiyyah. Det är väldigt stort. Måhända är han okunnig. I så fall skall det som sagt klargöras för honom. Han skall få reda på att hans tal består av fel, påhittade hadîther, osunda dogmer (det vill säga lögn om Allâh) och dylikt. Det skall klargöras för honom.

Om han vidhåller skall det varnas för honom. Han kanske påstår att han är Salafî. Alla hävdar Salafiyyah i dag. Till och med Râfidhah hävdar Salafiyyah. Extrema Sûfiyyah hävdar Salafiyyah. Extrema Hizbiyyûn hävdar Salafiyyah. Det finns många påståenden. Om han som sagt vidhåller får han samma dom som de. I så fall tillhör han dem.

Dessa människor är broar till Hizbiyyah. Jag svär vid Allâh att dessa predikanter är broar till Hizbiyyah och innovationer. Sådana människor tjänar Hizbiyyah. Hizbiyyah har fällor och fallgropar. Predikanten sprider sina sagor och prövningar så att han kan ta kontroll över arma ungdomars hjärnor. Därefter tar han dem till farliga innovationer, prövningar och annat. Ahl-us-Sunnah har sedan en lång tid tillbaka lidit av sagoberättare. De är lögnare och mytomaner.