Bröllopsgåvan bestäms av mannen och kvinnan

Publicerad: 2010-06-06
Författare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: Ahkâm min al-Qur’ân al-Karîm (2/162)

 

Bröllopsgåvan refererar till makarna och ingen annan. Allâh sade:

”… om de kommit överens om detta enligt skick och sed.”1

Baserat på detta är det inte tillåtet för fadern, eller för någon annan förmyndare, att ge sig in i frågan och säga till friaren:

”Jag gifter bort henne till dig om du betalar så och så mycket.”

Om kvinnan går med på att gifta sig med lägsta möjliga bröllopsgåva, har ingen rätt att ha någon invändning. Om hon går med på att gifta sig för 100 kronor samtidigt som hon är värd 10.000 kronor, har ingen rätt att ha någon invändning. Allâh sade:

”Ge kvinnorna som en ren skänk deras brudgåva.”2

Härmed tillskrev Allâh kvinnorna brudgåvan och ingen annan.

Det vissa förmyndare gör när de blandar sig in i frågan är fel. Det är fel mot kvinnan och friaren eftersom Allâh har låtit dem ta hand om frågan:

”… om de kommit överens om detta enligt skick och sed.”

1 2:232

2 4:4