Bröllopsdagar är syndiga innovationer

Fråga: En lärd som var med i TV blev frågad om bröllopsdagar varpå han svarade att de är harmlösa eftersom de är ingen dyrkan.

Svar: Att fira högtider som Mors dag, bröllopsdagen och annat är syndigt, nyheter och grundlösa innovationer. Dock är det harmlöst att fira bröllopet eller dagen man flyttar ihop med sin fru. Att årligen fira en bröllopsdag är en synd och en grundlös innovation. Samma sak gäller födelsedagar; det har de ärvt från nasaréerna, judarna och deras gelikar och tagit efter från Allâhs fiender. Det är alltså inte tillåtet. Det är syndigt. Den som tillåter det har förfelat, oavsett om handlingen kallas för dyrkan eller inte. Även om den inte är dyrkan så skall den förbjudas eftersom den är en liknelse av Allâhs fiender. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den som liknar ett folk tillhör det.”1

Alltså får vi inte anamma de otrognas högtider…

1Ahmad (3/50), Abû Dâwûd (4031) och ´Abd bin Humayd (848). Autentisk enligt al-Albânî i ”Irwâ’-ul-Ghalîl” (2691).