Bröllop med tutande bilar i trafiken

 Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (249)

Att brudparet åker omkring i bilen som tutar och bedövar öronen, besvärar omgivningen och stoppar trafiken, är inte tillåtet. Syftet med detta åkeri är stolthet och uppvisning. Därför leds de alltid av filmaren som filmar dem framifrån så att han får med obehöriga människor. På så sätt kommer fullt med bilar in i bilden som i själva verket inte har något med bröllopet att göra. Det råder inga tvivel om att handlingen består av flera överdrifter. Detta är alltså inte tillåtet. Giftermålets tillkännagivelse får endast ske inne i hemmet. Tillika liknar handlingen de otrognas. Det råder inga tvivel om att handlingen är förbjuden.