Brödraskap för Allâhs sak ger skugga på Domedagen

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Sju stycken kommer att vara i skuggan av Allâhs tron på Dagen då det inte finns någon annan skugga än Hans skugga; en rättvis ledare, en ungdom som växer upp med att dyrka Allâh, en man vars hjärta är fastbundet vid moskén, två män som älskar varandra för Allâhs sak så att de träffas för Hans sak och skiljs åt för Hans sak, en man som förförs av en uppsatt och vacker kvinna och säger ”Jag fruktar Allâh, skapelsernas Herre”, en man som skänker välgörenhet så hemligt att hans vänstra hand inte vet vad hans högra hand har skänkt och en man som påminner sig om Allâh i sin ensamhet och blir tårögd.”1

En muslim måste se till att äga alla dessa egenskaper däribland brödraskap och ömsesidig kärlek för Allâhs sak. Till dessa drags frukter, däribland ömsesidig kärlek för Allâhs sak, hör att Allâh ger på Domedagen skugga till dem som lever upp till dessa egenskaper. Allâh skall ge dem skugga från Hans tron på Dagen då det inte finns någon annan skugga än Hans skugga.

1al-Bukhârî (660) och Muslim (1031).