Bröderna Qutb – lika som bär

Det som sägs om Sayyid Qutb kan även sägas om hans broder Muhammad Qutb. Det var trots allt han som tog på sig uppgiften att sprida Sayyid Qutbs böcker och trycka tiotals upplagor av dem utan att varna för ett enda fel som finns i dem. Det bevisar klart och tydligt att han behagas av deras innehåll. Faktum är att han till och med spred dem. Dock är inte Muhammad Qutb lika utförlig som hans broder. Många gånger försöker han tolka, tala generellt och undvika detaljeringar. Han är en av de största instruktörerna i al-Ikhwân al-Muslimûn. Hans bok ”Wâqi´unâ al-Mu´âsir” är det bästa beviset för det.

Efter att ha lanserat Hasan al-Bannâs kall och dess styrka och spridning kritiserade han dess påskyndning som inte är en del av dess metodik:

”Första steget handlade om att samla folkmassorna innan dess tid var inne.”1

Han underströk undervisningen för att grunden skulle ta form och sade:

”Beträffande dem som frågar hur länge vi skall lära ut innan vi börjar agera, så kan vi inte ge dem ett bestämt datum. Vi säger till dem tio år från och med nu. Det är dock bara en gissning som inte är baserad på ett klart bevis. Det enda vi kan säga till dem är att vi får undervisa till dess att den målsättande grunden har tagit en tillräckligt rimlig form.”2

Frågan som ställs av sig själv är: Vad menar han med agera? Är inte undervisningen ett agerande? Det är skenbart att han talar om ett särskilt agerande – inget annat än uppror mot regeringarna och regeringsfolket.

1Wâqi´unâ al-Mu´âsir, sid. 11.

2Wâqi´unâ al-Mu´âsir, sid. 486.