Broder hoppar in för moderns vallfärd

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/792)

1060 – Jag frågade min fader om en man vars moder har testamenterat att han ska vallfärda å hennes vägnar. När han kommer till riksgränsen blir han tvungen att bruka pengarna som han har med sig. Då han beslutar sig för att resa till Makkah blir han rädd att pengarna ska ta slut varvid han vill slå sig ned i denna stad. Då beslutar sig hans bror för att vallfärda för modern så att testamentet kan verkställas. Hennes son frågade aldrig henne om detta, men han gör det frivilligt utifrån brödraskapets perspektiv. Han svarade:

Det hade varit bättre om personen som fick uppdraget vallfärdade. Men jag hoppas att volontärens handling är – om Allâh vill – giltig.”