Brobyggarna

Om vi behandlar makthavarna utmed Qur’ânen och Sunnah säger de (Hizbiyyûn) att vi är agenter, spioner och Khawâridj!?

Den senaste tiden har dessa människor börjat bygga broar. De bygger broar med makthavarna och hyllar dem lögnaktigt och för dem bakom ljuset1. De hyllar inte dem uppriktigt. De påbjuder inte dem det goda och de förbjuder inte dem det onda. När de ser makthavaren göra fel töjer de rentav på frågan och får honom att falla i katastrofer och problem. Vad gäller oss, så är vi fortfarande agenter. Vi är agenter även om vi inte gör på det här viset. Vi söker Allâhs skydd mot den här olyckan som är Khawâridjs, Mu´tazilahs och Râfidhahs ideologi.

Khawâridj och Râfidhah förtalade följeslagarna och gjorde uppror mot ´Uthmân, ´Alî och andra makthavare. Hur många nackdelar och undergångar har inte samfundet drabbats av på grund av deras illgärningar? De har rivit sönder och lamslagit samfundet så att det har blivit det mest förnedrade på grund av alla uppdelningar och motsättningar gentemot Qur’ânen och Sunnah när det kommer till trosläror och politik.