Brinnande vrede mot de gudlösa

Psaltaren 119:51

51De fräcka hånar mig grovt,

men jag viker inte från din lag.

52Jag minns dina urgamla lagar,

Herre, de ger mig tröst.

53Brinnande vrede fyller mig

när de gudlösa överger din lag.

54Dina stadgar är min lovsång

var jag än befinner mig.

55Om natten tänker jag på ditt namn,

Herre, jag håller din lag.

56Det har blivit mig förunnat

att följa dina befallningar.