Brinnande kometer över Mu´attilah

Den åttonde hadîthen: Abû Sa´îd al-Khudrî (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Litar ni inte på mig när jag är anförtrodd av Honom som är ovanför himlen? Morgon och afton tar jag emot uppenbarelser från himlen.”1

Hadîthen är konkret. Den regnar över Mu´attilahs huvuden som brinnande kometer. De kan omöjligt vinkla den.

1al-Bukhârî (3610, 3344, 4351 och 7433), Muslim (1064) och Abû Dâwûd (4764).