Brännoffer inget bevis för profetskap

Imâm Muhammad bin ´Alî ash-Shawkânî (d. 1250)

Fath-ul-Qadîr (1/612)

Allâh (´azza wa djall) sade:

الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلاَّ نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّىَ يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

Och de som påstår: ”Allâh har ålagt oss att inte tro på ett sändebud förrän han frambringar brännoffer” – säg: ”Före mig har sändebud kommit till er med klara vittnesbörd och med det ni säger. Varför dödade ni dem då, om det som ni säger är sanning?”1

Att Allâh har ålagt dem att inte betro ett sändebud förrän han frambringar brännoffer är ett av deras osanna påståenden. Israeliterna hade som vana att offra varefter en profet åkallade Allâh så att en eld sänkte sig ned från himlen och brände offret. Dock ålade inte Allâh alla profeter den ritualen, inte heller lät Han brännoffer utgöra ett bevis för profetskap. Till följd därav avvisade Allâh dem och sade:

قُلْ قَدْ جَاءكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ

… säg: ”Före mig har profeter kommit till er med klara vittnesbörd och med det ni säger…”

Det vill säga gällande brännoffret.

فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

Varför dödade ni dem då, om det som ni säger är sanning?”

Till de profeter som de hade dödat hörde Yahyâ bin Zakariyyâ (Johannes, Sakarias son) och Shay´â’ (Jesaja)2.

13:183

2”Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar dem som blir sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. 38Nu får ni själva ta hand om ert övergivna hus. 39Ty jag säger er: ni ser mig inte mera förrän den dag då ni säger: Välsignad är han som kommer i Herrens namn.” När Jesus lämnade templet och var på väg därifrån kom hans lärjungar fram till honom och pekade på tempelbyggnaderna. 2Då sade han till dem: ”Se på allt detta – sannerligen, här kommer inte att lämnas sten på sten, allt skall brytas ner.” (Matteusevangeliet 23:37)

”Därför har också Guds vishet sagt: Jag skall sända profeter och apostlar till dem, och några skall de döda och förfölja. 50Därför skall detta släkte få betala för alla profeters blod som har utgjutits från världens skapelse, 51alltifrån Abels blod ända till Sakarjas blod, som spilldes mellan altaret och tempelhuset. Ja, jag säger er: detta släkte skall få betala för det. 52Ve er, ni laglärda, som har tagit nyckeln till kunskapen. Själva har ni inte gått in, och dem som ville gå in har ni hindrat.” (Lukasevangeliet 11:49)